UNI LOGISTICS SYSTEM
gumruk

YURTDIŞI GÜMRÜKLEME

Rusya’da Gümrükleme işlemlerini  (Uni Trans) Uni Logistics System olarak 2003 yılından bu yana uygulamaktadır.Karayolu/Denziyolu/Havayolu  Komple ve Grupaj Rusya Gümrükleme Hizmetimiz;

 2003 yılından faaliyete geçen Uni Logistics System Rusya’da gümrükleme hizmetine ağırlık vermiştir. Şu anda Rusya’da her türlü parsiyel ve komple taşımacılık ve Rusya’da gümrükleme konusunda birçok müşterimizin ve meslektaşımızın çözüm ortağı konumundadır.Başarımızın sürdürülebilir olmasını sağlama yönündeki değerlerimizi, konuya  odaklanmayı ve sürekli gelişmeyi esas almaktan geçtiğinin bilinci içerisindeyiz. Rusya’ya gelen ürünlerinizin gümrüklenmesi ile ilgili optimal çözümlerin sağlanması konusunda;

• İthal veya ihraç konusu yüklemenizin  G.T.İ.P.nun tespitini yapmak,
• Bu yükün gümrüklerce talep edilen teknik spesifikasyonlarını derlemek,
• İthal veya ihraç konusu eşyanın herhangi bir kurumun iznine tabi olup olmadığının tespiti,
• Kurumun iznine tabi olan ürün için o kuruma müracaat ederek takip ve temini,
• Herhangi bir kurumun iznine tabi olan ürünün o kurumdan izin alınması için gerekli belgelerin tespiti ve müşterimize bildirilmesi,
• Müşterimize Katma Değer yaratacak hizmetlerin tespiti ve bildirilmesi,
• G.T.İ.P.da tereddüt yaşadığımız ürün için İthalatın yapılacağı düşünülen gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğü aracılığı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden bağlayıcı tarife sorgusunun yapılması,
• İthal veya İhraç konusu ürünün maliyet tespiti için tahmini masrafların tespiti ile müşteriye bildirilmesi,
• İthal konusu eşyaya ait gerekli tüm sertifikaların tanzim edilmesi ve ilgili odadan onaylanması.
• İthal konusu eşyaya ait gümrük beyannamesinin oluşturulması ofisten tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve gümrük işlemlerinin takip ve intacı, Gümrüğe gelen malzemenin hasar görmesinin tespiti ile müşteriye ve sigorta şirketine bilgi verilerek ekspertizinin yapılması,
• Müşterimizin talimatları doğrultusunda, ithal konusu eşyanın, bildirilen Rusya Sınırları içerisindeki adrese en güvenilir nakliye aracı ile sevk etmek olarak sıralayabiliriz.

2011 yılı başında yeniden başlatılan Türkiye’de sayılı firmaların dahil olabildiği BGH (Basitleştirilmiş Gümrük Hattı ) / Yeşil KoridorRusya Federasyonu Gümrükler Baş Müdürlüğüne (ROSTEK) bağlı olarak gümrüklü karayolu (ful-grupaj) ve havayolu gümrüklü taşıma hizmeti sunmaktadır. Uni konuyla ilgili yetki lisansına sahiptir.

Detaylı bilgi için uni@unils.com.tr