UNI LOGISTICS SYSTEM
azerbaycan

AZERBAYCAN

Dışa açık ekonomik büyüme modelini benimseyen Azerbeycan Cumhuriyeti, bu bağlamda dış ticaretin serbestleştirilmesi ve genişletilmesi amacında pazar ekonomisinin taleplere cevap vermesine yönelik olarak dış ticaret  mevzuatında çeşitli düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Henüz dış ticaretin liberalize edildiği tam olarak söylemek mümkün olmasada  Azerbeycan ve Türkiye’nin kardeş ülke politikaları sayesinde  ülkeler arasında ticaret hacmi oldukça gelişmiştir.

Azerbaycan’a ithalat esnasında  mal guruplarına göre nisbi olarak, binde 5, yüzde 1, yüzde 3, yüzde 10 ve yüzde 15, yüzde 20 olarak Gümrük Vergisi uygulanıyor.

Maktu vergi oranları ise, ölçü birimlerine göre (kg., lt., adet, m2, m3, cm3, metre, çift) farklılık arz ediyor ve dolar ile 0.06 sentten 40 dolara kadar çıkıyor.

Azerbaycan Devleti gümrük organları tarafından  asgari ithal fiyatı belirlenen ve bu fiyatın altında beyan edilen mallara, belirlenmiş fiyatlar üzerinden Gümrük Vergisi uygulanabiliyor. Bu yetki, Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiş durumdadır.

 • Azerbeycan Gümrük müşavirliği hizmetleri;
 • Sevkiyat  gümrük formaliteleri;
 • Karayolu, demiryolu , denizyolu ve havayolu taşımacılığı yolu ile teslim edilmiş olan her türden malın beyanı;
 • Yerel gümrükte, dış ekonomik faaliyet konularının akreditasyonu;
 • Azerbeycan  gümrük tüzüğü hakkında danışmanlık;
 • Tarifeli (oranlar, gümrük vergileri, diğer ücret ve ödemeler) ve tarife dışı (yönetmelikler, izinler, lisanslar ve diğer kısıtlamalar) düzenlemelerin görüntülenmesi;
 • Gerekli gümrük ödemelerinin tam olarak hesaplanması, teslimat şartı ve taşıma ve/veya sigorta giderlerini içeren gümrük maliyetlerinin oluşturulması;
 • Dış ekonomik faaliyet mal terminolojisinin görüntülenmesi ve mallar hakkında tam sorgu elde edilmesi;
 • Gümrük ödemelerinin hesabının tutulması ve ödenmesi
 • Tarife dışı ihracat kontrolü gerektiren ürünlerle ilgili farklı türden belgelerin hazırlanması ve düzenlenmesi.
 • Savunma Bakanlığı görüş mektubu
 • CT-1 belgeli menşe sertifikaları
 • A belgeli menşe sertifikası
 • Saniter kontrollere dair onaylar